PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protectia datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat in vigoare in 25 mai 2016, si a devenit aplicabila in toate tarile membre ale Uniunii Europene la data de 25 mai 2018.

MementoGreen acorda o atentie deosebita protejarii vietii private a tuturor celor care isi pun la dispozitie datele cu caracter personal:

 • prin transmiterea datelor prin intermediul site-ului mementogreen.ro si al aplicatiilor mobile Andrei si iOS, in vederea procesarii corespunzatoare a unei comenzi pentru servicii de transport persoane sau pentru servicii de curierat door-to-door,
 • prin participarea la evenimente/campanii organizate de compania MementoBUS, compania care administreaza serviciul MementoGreen, sau de companiile din grup,
 • prin intermediul contractelor,
 • printr-o terta parte,

in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “GDPR”).

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de MementoGreen se va realiza intotdeauna in conformitate cu prevederile GDPR, precum si cu reglementarile privind protectia datelor cu caracter personal, specifice fiecarei tari in care MementoGreen opereaza.

CINE SUNTEM?

MementoGreen este marca comerciala sub care isi desfasoara activitatea MementoBUS pentru transferurile la cerere de persoane si serviciile de curierat, o societate cu sediul social in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 15, CDG Plaza, et. 13, sector 1, cu numar de ordine in Registrul Comertului J40/19250/16.11.2017 si cod unic de inregistrare RO RO 38499596, licenta de transport in regim de inchiriere XXXXX, eliberata de XXXX, licenta servicii de curierat XXXXX, eliberata de XXXXX.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

“Date personale” înseamnă orice informație sau informații care pot identifica direct (de exemplu, numele) sau indirect (de exemplu un număr de identificare unic) Clientul, Cumparatorul, Utilizatorul sau Soferul. Acestea includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de client, cumparator, utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de plasare a comenzilor pentru transferuri cu sofer sau a cererilor pentru tranport colete, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului sau adresa MAC a dispozitivului mobil de pe care se lanseaza comenzi, precum și modulele cookie.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt urmatoarele: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa de domiciliu/corespondenta, ocupatie si in unele cazuri datele inscrise in Cartea de Identitate. Pentru soferii ce opereaza cursele pentru care s-au plasat comenzi din site-ul www.mementogreen.ro sau din aplicatiile mobile MementoGreen se pot prelucra date cu caracter personal inscrise in autorizatiile/licentele/atestatele care atesta faptul ca acestia pot presta servicii de transfer persoane si/sau transport coletarie.

Date personale colectate de la Clienti/Cumparatori/Utilizatori:

 • Date personale de identificare,  necesare pentru incheierea in mod valabil a si derularea raportului contractual: nume, prenume, număr de telefon, e-mail.
 • Informatii cu privire la geolocatia pasagerului, ora si destinatia calatoriei/livrarii,
 • Informatii cu privire la inregistrarile audio ale persoanelor fizice sau juridice(inregistrarile audio ale convorbirilor telefonice initiate, fie din Call-Center-ul MementoGreen, fie din aplicatiile mobile in relatia cu comenzile plasate), necesare in vederea asigurarii imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea Clientilor, Cumparatorilor sau Utilizatorilor, precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de Memento Bus Company,
 • Date de identificare a aparatelor pe care au fost instalate aplicatiile MementoGreen sau adresa IP captata la utilizarea website-urilor,
 • Informatii despre plata (detalii de plata pentru procesarea platilor).

Date colectate de la soferii listati in site-ul si aplicatiile MementoGreen

 • Nume, prenume, email, numar de telefon, adresa de resedinta,
 • Geolocatia si rutele urmate,
 • Rating-ul si performanta soferului,
 • Permisul de conducere si alte documente care atesta pregatirea profesionala, fotografia, profesia si documentele de identitate,
 • Cazierul judiciar ca dovada a lipsei infractiunilor si condamnarilor penale.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

MementoGreen se obliga sa respecte principiile de protectie a datelor cu caracter personal (denumite in continuare „Principiile”) prevazute de GDPR, pentru a se asigura ca toate datele sunt:

 1. Prelucrate in mod corect, legal si transparent;
 2. Colectate in scopuri specificate, explicite si legitime;
 3. Adecvate, relevante si limitate in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte si actualizate;
 5. Pastrate intr-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar in raport de scopul prelucrarii;
 6. Procesate in conformitate cu drepturile persoanei vizate, intr-un mod care sa asigure o securitate adecvata a prelucrarii, astfel incât datele sa fie integre, confidentiale si disponibile.

 

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. În scopul incheierii si executarii contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale in scopul incheierii sau executarii contractului pentru a putea pune la dispozitia clientilor/utilizatorilor serviciile MementoGreen.
 2. În scopul indeplinirii unor obligatii legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale in scopul indeplinirii unor obligatii legale. Solicitam o serie de date personale, inclusiv, in anumite situatii, codul numeric personal, in scopul de a ne indeplini obligatiile impuse de catre autoritatile fiscale in legatura cu facturarea si raportarile catre autoritatile fiscale.
 3. În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale daca persoana vizata si-a dat consimtamântul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, in anumite situatii, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a va transmite mesaje de marketing, oferte, stiri, viitoare campanii, invitatii la diverse evenimente.
 4. In scop de comunicare comerciale intre client/utilizator si MementoGreen strict pe serviciile contractate.
 5. In cazul datelor privind traseele urmate de pasageri/soferi, cu scopul de a analiza acoperirea geografica si pentru a putea recomanda soferilor rute mai eficiente. De asemenea, datele privind geolocatia pot fi folosite in scopul solutionarii unor probleme ce privesc calitatea serviciilor de transport.

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

MementoGreen va folosi informatiile pe care le furnizati in sectiunea corespunzatoare de contact, existenta pe site sau in aplicatii, sau pe care utilizatorii le trimit la adresa de contact @mementogreen.ro, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastra.

Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal prin intermediul www.mementogreen.ro, clientii/utilizatorii sunt de acord ca datele acestora vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile PPD a MementoGreen.

Pentru a putea procesa solicitarile clientilor/utilizatorilor transmise in sectiunea de contact a site-ului/aplicatiilor, este posibil ca, in anumite circumstante, MementoGreen poate avea obligatia de a divulga datele acestora partenerilor cu care MementoGreen colaboreaza si/ sau altor terti furnizori de servicii ai MementoGreen.

MementoGreen a adoptat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum si prelucrarea in conformitate cu cerintele GDPR a datelor dumneavoastra de catre entitatile mentionate anterior.

MementoGreen se obliga sa nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate in alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu exceptia situatiilor in care exista consimtamântul expres al clientilor/utilizatorilor pentru a le utiliza si in alte scopuri.

Prin contactarea MementoGreen in oricare mod stipulat mai sus sau oricare alta metoda care presupune o comunicare mijlocita sau nemijlocita intre dvs. si MementoGreen, intelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile PPD a MementoGreen.

 

RECRUTARE

In cazul persoanelor fizice care aplica pentru o pozitie in cadrul Memento Bus Company, documentul de tip Curriculum Vitae sau alte informatii pe care acestea le furnizeaza vor fi utilizate exclusiv pentru procesarea cererilor si pentru gestionarea procesului de recrutare. Ca urmare a transmiterii in mod voluntar a documentului Curriculum Vitae catre Memento Bus Company, Memento Bus Company nu va verifica exactitatea continutului, nu va accepta automat aplicatia sau nici nu va face o oferta de angajare.

Documentul de tip Curriculum Vitae trimis va fi folosit doar pentru procesul de selectie interna a candidatilor. Memento Bus Company nu va distribui, inchiria sau vinde in mod voluntar datele dumneavoastra in afara Memento Bus Company, cu exceptia cazului in care este obligata sa impartaseasca informatiile candidatilor unor terte parti care ofera servicii in numele nostru.

 

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de catre MementoGreen vor putea fi divulgate si/sau transferate catre terti doar in situatia in care exista consimtamântul expres al clientilor/utilizatorilor/soferilor pentru a proceda in acest sens, cu exceptia situatiilor in care exista o obligatie legala/ contractuala pentru MementoGreen de a proceda in acest mod.

In anumite circumstante MementoGreen poate avea obligatia de a divulga datele cu caracter personal ale clientilor/utilizatorilor/soferilor, partenerilor cu care MementoGreen colaboreaza si/sau altor terti furnizori de servicii ai MementoGreen.

 

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul www.mementogreen.ro si aplicatiile mobile MementoGreen  pot contine, la un moment dat, link-uri de acces catre alte site-uri ale caror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale MementoGreen.

Clientii/utilizatorii MementoGreen se obliga sa consulte politicile privind protectia datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, MementoGreen neasumându-si responsabilitatea cu privire la informatiile trimise sau colectate de aceste terte parti.

 

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE TIP COOKIE

Site-ul www.mementogreen.ro si aplicatiile mobile MementoGreen folosesc identificatori de tip Cookie. În acest sens se poate consulta Politica MementoGreen de Cookie, disponibila pe site, iar clientii/utilizatorii isi pot exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat.

 

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

MementoGreen poate pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, in conformitate cu scopurile indicate anterior. MementoGreen pastreaza datel clientilor/utilizatorilor numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului pentru care detinem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastra sau pentru a ne indeplini obligatiile impuse de lege.

Pentru a stabili cat timp poate pastra datele cu caracter personal ale utilizatorilor, MementoGreen foloseste urmatoarele criterii:

 1. Atunci când clientii/utilizatorii achizitioneaza servicii si se bucura de prestarea acestora, MementoGreen pastreaza datele personale pe durata relatiei contractuale, precum si pentru un termen ulterior in situatia in care exista o obligatie legala de pastrare pentru MementoGreen;
 2. În cazul in care participati la o oferta promotionala, pastram datele dumneavoastra personale pe durata ofertei promotionale;
 3. În cazul in care clientii/utilizatorii contacteaza MementoGreen pentru o intrebare, datele personale se pastreaza pe durata necesara procesarii intrebarilor clientilor/utilizatorilor;
 4. În cazul in care clientii/utilizatorii si-au dat acordul pentru marketing, MementoGreen pastreaza datele personale pâna când clientii/utilizatorii isi retrag consimtamântul si solicita stergerea acestora;
 5. În cazul in care modulele cookie sunt stocate pe computer sau dispozitive mobile, MementoGreen le pastreaza atât timp cât este necesar pentru ca acestea sa isi atinga scopurile (de exemplu, cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) si pentru o perioada definita in conformitate cu reglementarile si indrumarile locale. În acest sens, MementoGreen va pastra datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentala online, pentru a personaliza serviciile pentru clientie/utilizatori si pentru a permite distribuirea continutului pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afisarii site-ului) pentru o perioada de maxim 3 ani de la colectarea acestora.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, clientii/utilizatorii MementoGreen au o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care MementoGreen le prelucreaza:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare– dreptul de a accesa datele personale pe care MementoGreen le detine. Prima furnizare de informatii se va face fara a percepe niciun fel de taxa. O nevoie uleterioara de copii ale informatiilor deja furnizate, este posibil să fie disponibila doar in baza unei taxae rezonabile, ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 2. Dreptul la rectificarea datelor– dreptul de a cere ca Datele personale să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau sa fie completate dacă acestea sunt incomplete. Dacă clientii/utilizatorii au un cont, poate fi mai ușor să isi corecteze propriile date prin intermediul funcției “Contul meu”.
 3. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, clientii/utilizatorii MementoGreen au dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor personale. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori MementoGreen ar putea să fie forta să păstreze Datele personale ale clientilor sai din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii– dreptul de a restricționa procesăre Datelor personale. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor personale este limitată, astfel încât MementoGreen să poată păstra Datele, dar să nu le utilizeze sau să le proceseze. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
 • exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de clientul/utilizatorul), pentru o perioadă care permite operatorului (adică MementoGreen) să verifice corectitudinea Datelor;
 • prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică clientul/utilizatorul) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
 • operatorul (de exemplu, MementoGreen) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de clientul/utilizatorul) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
 • persoana vizată (adică clientul/utilizatorul) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz MementoGreen) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (MementoGreen) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică clientul/utilizatorul).
 1. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a muta, de a copia sau de a transfera datele personale de interes din baza de date MementoGreen într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care clientii/utilizatorii le-au furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul acestora sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 2. Dreptul de opozitie– dreptul clientilor/utilizatorilor de a se opune în orice moment prelucrării datelor personale atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 3. Dreptul de a retrage consimtamântul in orice moment – dreptul de retragere a consimțământului în ceea ce privește prelucrarea datelor personale atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 4. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competenta – dreptul de a depune o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara de resedinta a clientului/utilizatorului sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de MementoGreen.
 5. Dreptul de a opunere prelucrarii datelor personale in scopuri de marketing direct – Clientii/utilizatorii MementoGreen se pot dezabona sau renunța la comunicarea de marketing direct în orice moment. Pot face acest lucru dând clic pe linkul “dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care MementoGreen le trimitem.
 6. Dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale de catre MementoGreen atunci când desfasoara actiuni in interes public sau in interesele legitime proprii sau ale unui tert – clientii/utilizatorii MementoGreen se pot opune în orice moment prelucrării datelor personale atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 7. Dreptul de a dezactiva Cookies– clientii/utilizatorii MementoGreen au dreptul de a dezactiva modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar pot fi reglatte ușor modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie poate împiedica utilizarea anumitor părți ale site-urilor sau aplicațiilor MementoGreen, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. In cazul in care se doreste restricționarea sau blocarea tuturor cookie-urilor stabilite de site-urile web / aplicațiilor MementoGreen (care pot împiedica utilizarea anumitor părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, se poate face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul folosit afiseaza informatii ajutatoare. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org/;

 

Exercita oricaror drepturi in ceea ce priveste datele personale pe care MementoGreen le prelucreaza prin adresarea unei simple cereri catre DPO-ul MementoGreen. Într-o astfel de situatie este foarte posibil ca MementoGreen sa solicite o dovada a identitatii clientului/utilizatorului.

SOLICITĂRI JURIDICE

MementoGreen acceseaza, pastreaza si ofera informatiile persoanle autoritatilor de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entitati:

 1. Ca raspuns la o solicitare de natura juridica, atunci când considera, cu buna-credinta, ca legea ii impune acest lucru. De asemenea, este posibil sa raspunda la solicitari de natura juridica atunci când considera, cu buna-credinta, ca raspunsul impus de legile din jurisdictia respectiva afecteaza utilizatorii din acea jurisdictie si este conform cu standardele recunoscute la nivel international.
 2. Atunci când considera, cu buna credinta, ca este necesar pentru: a detecta, a preveni si a raspunde la acte de frauda, utilizarea neautorizata a oricarui material care ii apartine, incalcari ale conditiilor sau politicilor sale sau alte activitati daunatoare sau ilegale, pentru a se proteja pe sine (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele sale), pe clienti/utilizatori si pe altii, inclusiv in cadrul investigatiilor sau al anchetelor autoritatilor de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vatamarea corporala iminenta. De exemplu, daca este relevant, furnizeaza informatii catre si primeste informatii de la terti parteneri despre fiabilitatea contului utilizatorilor, pentru a preveni frauda, abuzul si alte activitati daunatoare in cadrul si in afara materialelor sale.

 

Informatiile pe care MementoGreen le primeste despre clienti/utilizatori pot fi accesate si stocate o perioada mai lunga de timp atunci când fac obiectul unei solicitari de natura juridica sau unei obligatii legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigatii privind posibile incalcari ale conditiilor sau politicilor MementoGreen, sau in alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

 

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

În functie de context, se poate gasi in situatia necesitatii absolute de a oferi informatii la un nivel mai inalt, atât global, cât si intern sau extern, partenerilor sai si celor cu care face transfer de date cu respectarea GDPR, in virtutea asigurarii oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putinta. Informatiile controlate de MementoGreen ar putea fi transferate, transmise sau stocate si prelucrate in UE sau in alte tari decât tara in care locuiesc clientii/utilizatorii, in scopurile descrise in aceasta politica. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai inalt nivel, precum si a continua sa furnizeze materialele sale la cel mai bun nivel profesional.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

MementoGreen a adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii si colaboratorii MementoGreen, precum si orice terte parti care actioneaza in numele si pe seama MementoGreen sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor personale si cerintele GDPR, in conformitate cu prevederile PPD.

 

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul www.mementogreen.ro poate contine legaturi catre alte site-uri si/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Memento Bus Company. MementoGreen/Memento Bus Company nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la continutul acestor site-uri si, prin urmare, nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru continutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informatiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. MementoGreen nu va fi responsabila de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale si/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politica poate face obiectul unor modificari periodice de continut, prin actualizarea site-ului www.mementogreen.ro, modificarile fiind anuntate pe site.

Clinentii/utilizatorii care nu sunt de acord cu aceste modificari nu pot continua sa utilizeze site-ul sau aplicatiile mobile MementoGreen. Utilizarea site-ului de catre clientii/utilizatorii MementoGreen, ulterior modificarii acestor termeni, constituie acceptarea de catre acestia a termenilor si conditiilor modificate.

Este recomandata urmarirea acestei paginii pentru orice actualizare.

Termenii PPD se interpreteaza in conformitate cu legislatia aplicabila.

Aceste reguli sunt in conformitate cu legislatia romana in vigoare. Incalcarea prevederilor acestui document constituie o violare a drepturilor MementoGreen si poate atrage raspunderea civila, contraventionala sau, dupa caz, penala a persoanei in culpa. Conflictele aparute in legatura cu termenii de utilizare ale site-ului vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti.

Datele si informatiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandari, garantii, consultanta sau angajament din partea MementoGreen.

MementoGreen nu va putea fi adusa raspunzatoare fata de nicio persoana/ entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului www.mementogreen.ro sau a aplicatiilor mobile MementoGreen sau ca urmare a oricarei erori sau omisiuni.